top of page

ELEKTRONİK TICARİ İLETİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Utarit Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SoliClub”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat gereğince ilgili kişi olarak kullanıcılarımızı işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin SoliClub tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (e-posta adresi ve telefon numarası) işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir.

 

Ticari elektonik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak SoliClub’a iletebilirsiniz.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ AÇIK RIZA METNİ

 

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin SoliClub tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) onayınıza dayalı olarak işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan

“kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

bottom of page