top of page

1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak SoliClub mobil uygulaması üzerinden ya da SoliClub servisi ile ilişkili web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden SoliClub sistemine üye olunabilir. Her SoliClub kullanıcısı, UTARİT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Utarit”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

SoliClub, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden harcama yapma ve turnikelerden geçme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. SoliClub Kullanıcı Sistemi

Her SoliClub kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde SoliClub mobil uygulaması aracılığıyla, talep üzerine kullanıcının SoliClub sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Utarit şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

SoliClub kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların SoliClub sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Utarit Bilişim Hizmetleri A.Ş. sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Utarit, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Utarit Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Utarit hizmetlerinden yararlandığı sırada, kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak SoliClub mobil uygulaması üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Utarit tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Utarit Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

SoliClub tarafından sunulan hizmetlere Utarit tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Utarit’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca SoliClub üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, SoliClub vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Utarit’in sorumlu tutulamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Utarit’in sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Utarit’e devredildiğini;

SoliClub sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Utarit’in veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Utarit, bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya SoliClub üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Utarit’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Utarit’in gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Utarit’in, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

SoliClub sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların SoliClub gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. Utarit'e Tanınan Yetkiler

Utarit, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Utarit, güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Utarit’in kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Utarit tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. SoliClub kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya SoliClub sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. SoliClub, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Utarit kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Utarit sorumlu tutulmayacaktır. Utarit kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

SoliClub, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. Utarit, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, SoliClub sistemi üzerinden anlaşmalı kurumlarda ödeme yapabilecek, turnikelerin açılmasını sağlayabilecek, Visa/Mastercard alt yapısı bulunan tüm pos cihazlarından harcama yapabilecek ve mobil uygulama üzerinden ödeme ve yükleme yaparak hizmetten yararlanabileceklerdir.

7. Ödeme

Kullanıcılar Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır

8. Kişisel Veri

Kullanıcı SoliClub'a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Utarit ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Utarit arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Utarit tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Utarit’in sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

9. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Utarit sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Utarit Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Utarit sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

11. SoliClub uygulamasını Aköde'nin Tosla ürünü ile kullanan kullanıcılar için yasal bilgilendirme;

"Sayın müşterimiz 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki kanunun 15. maddesi uyarınca kimlik tespitini gerektiren işlemlerinizde kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket etmeniz durumunda bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket etmeniz gerektiğini Aköde'ye yazılı olarak bildirmekle yükümlü olduğunuzu, başkası hesabına hareket etmenize rağmen bunu bildirmemeniz durumunda 6 aydan hapis ve/veya 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabileceğinizi hatırlatırız."

https://tosla.com/iletisim

bottom of page