top of page

KAMPANYA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Utarit Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“SoliClub”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile diğer ilgili mevzuat gereğince ilgili kişi olarak kullanıcılarımızı işlenen kişisel verilerine ilişkin aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

SoliClub uygulaması içerisinde iş ortaklarımız ile yapmış olduğumuz kampanya süreçleri kapsamında, SoliClub üyeliğiniz  dolayısıyla ve ilgili kampanyadan faydalanma talebinize istinaden isim, soyisim ve müşteri işlem bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”  ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak ilgili hizmetlerden ve kampanyadan faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla SoliClub tarafından tam otomatik yollarla işlenecek ve kampanya kapsamında iş ortağımıza aktarılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak SoliClub’a iletebilirsiniz.

bottom of page