top of page

ÖNERİ/TALEP FORMU ÜZERİNDEN İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla  Utarit Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“SoliClub”) tarafından hazırlanmıştır.

 

İletişim başlığı altında bulunan Öneri/Talep formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz isim, soy isim, e-posta adresi ve mesajınıza konu içeriklere ilişkin verileriniz kullanıcı görüş/önerilerinin değerlendirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, bu konudaki açık rızanıza dayanılarak SoliClub tarafından otomatik yollarla işlenecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.  maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak SoliClub’a iletebilirsiniz.

bottom of page